Elektrik Ticareti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenmekte ve denetlenmekte olan enerji sektöründe; kamu payının azaltılarak serbest piyasanın oluşturulması süreci 2001 senesinde, öncelikle mevzuatların oluşturulması ile başlamış bulunmaktadır.

 

Bu şekilde enerjinin ekonomik, planlı, kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde üretilerek, tüketicilerin de uygun fiyatla ve güvenli şekilde kullanımına sunulması amacıyla hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek güçlü ve istikrarlı bir enerji piyasasının oluşturulması hedeflenmiştir.
 

EPDK, piyasadaki düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürütebilmek için üretim, iletim, toptan satış, ithalat, dağıtım ve perakende satış hususlarını lisans alma yükümlülüğüne bağlamıştır. Koyduğu kanun ve hazırladığı yönetmelikler kapsamında nihai tüketicinin başta arz güvenliğine garantör de olan EPDK'nın, söz konusu lisans sahibi firmaları denetim yetkisi de bulunmaktadır.
 

Üretimden, müşteri hizmetleri ve yan hizmetlere kadar EPDK tarafından tüm faaliyetleri detaylarıyla belirlenmiş ve yasa ve yönetmelikler ile denetim altında bulunan elektrik ticareti; tüm sanayi ve ticaret faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin birincil enerji gereksinimi elektriği daha uygun fiyatlarla satınalması esasına göre düzenlenmiştir.
 

14/3/2013 tarih ve 6446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Türkiye’de elektrik piyasası tekrar düzenlenmiştir. Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

Elektrik enerjisi iletim faaliyeti, TEİAŞ tarafından yürütülmektedir. Dağıtım faaliyeti, dağıtım şirketleri tarafından lisansında belirlenen bölgelerde yürütülmektedir.  Dağıtım şirketleri, sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.  Tarifeler, EPDK tarafından duyurulmakta ve yürürlüğe alınmaktadır.

Türkiye’de 2013 yılında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ticaret unvanı altında bir anonim şirket kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

EPİAŞ, İMKB ile TEİAŞ tarafından işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütecektir. EPİAŞ, organize toptan elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaları yapacak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunacaktır. EPİAŞ piyasa işletim lisansı alancaya kadar, ilgili piyasa işletim faaliyetini TEİAŞ yürütecektir.

EPİAŞ, EPİAŞ’ın yüzde 30 hissesinin TEİAŞ’e, yüzde 30 hissesi Borsa İstanbul’a geri kalan yüzde 40 hissesi ise EPİAŞ’ta yer alacak özel şirketlere ait olacak şekilde yapılandırılmaktadır. EPİAŞ’taki kamu kuruluşlarının ve kamu sermayeli şirketlerin doğrudan ve dolaylı toplam sermaye payı, Borsa İstanbul hariç, yüzde 15′i aşamayacak. Bakanlar Kurulu bu oranı değiştirmeye yetkili olacaktır. EPİAŞ’a hissedar olan kamu kuruluşları, kamu sermayeli şirketler ve Borsa İstanbul, EPİAŞ’ın yönetiminde temsil edilecektir. Yasal düzenlemeleri  tamamlanmış olmakla birlikte en geç 2014’ün ikinci çeyreğine kadar sürecin tamamlanması beklenmektedir.  

Elektrik enerjisi ve kapasitenin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatı ve bu ülkelerden ithalatı, tedarik lisansı sahibi şirketler ve üretim şirketleri tarafından, EPDK onayı ile yapılmaktadır. PALPORT, EPDK’dan Bulgaristan ve Yunanistan’a ithalat ve ihracat olmak üzere çift yöneli elektrik ticareti için onay alnmıştır. Bu çerçevdede, 2013 yılında TEİAŞ TCAT ihale sistemi ile kapasite ihalesine katılmış ve ilk dış ticaretini gerçekleştirmiştir.

PALPORT, satışa sunduğu elektriğin bir kısmını PALMET ENERJİ bünyesindeki santrallerin üretimine dayandırırken, diğer yurt içi ve yurt dışındaki toptan satış firmalarıyla da alım ve satım ticaretlerini sürdürmektedir.

 

 

Elektrik Ticareti
Ucuz Elektrik Kullanmak İçin
Lütfen çağrı merkezimizi arayınız :

+90 216 325 73 30
design:

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Palport Elektrik Ticaret A.Ş.
Ucuz Elektrik Çağrı Merkezi 0 216 325 73 30